Nederlands (Niederländisch)

Oproep van het verbond „vergaderingswet NRW stoppen – grondrechten bewaren!“

De aanval op de vrijheid van vergadering afweren!

Tijdens de beperkingen veroorzaakt door de pandemie, plant de zwart-gele staatsregering een aanzienlijke aanval op onze vrijheid van vergadering. Reeds in 2018 heeft zij haar „veiligheidsagenda“ aangenomen met de politiewet, die grondrechten aantast. Met een deelstaatwet voor Noordrijn-Westfalen, wil de regeringde huidige voorschriften van de federale assemblagewet  vervangen en daarbij massaal onze vrijheden aantasten. Het ontwerp van de  landsregering is door en door autoritair:
In plaats van het politieoptreden aan een strenge controle te onderwerpen. om daarmee politiegeweld, intimidatie en bewaking te voorkomen verkeert het ontwerp van de regering de centrale betekenis van de vrijheid van vergadering voor een democratische samenleving in het tegendeel en moet daarom tegen elke prijs gestopt worden.

De vrijheid van vergadering is een van de centrale grondrechten in een parlementaire democratie, rechten in een parlementaire democratie, omdat het de burgers in staat stelt hun bezorgdheid op straat te brengen en grieven aan de kaak te stellen.
Democratie heeft levendige vergaderingen nodig. – De federale landsregering is van plan
met zijn wetsvoorstel een aanval op de burgermaatschappij.

Zo moeten algemene opnamen (bijv. met een drone of helikopter) worden toegestaan en, onder bepaalde omstandigheden, ook heimelijke audio- en video-opnames. Bovendien zullen degenen die vergaderingen aanmelden in de toekomst uitgebreide informatie moeten verstrekken, kunnen gedwongen worden met de politie samen te werken en misschien zelfs worden verplicht om de politie de persoonsgegevens te verstrekken van de ordebewaarders. Door de macht om controleposten op te zetten zonder voorwaarden kan de toegang tot bijeenkomsten door de politie aanzienlijk worden bemoeilijkt of zelfs onmogelijk worden gemaakt.. Het loutere vermoeden dat personen een bijeenkomst willen verstoren, kan voldoende zijn voor de politie om hun bezittingen te fouilleren, om hun identiteit vast te stellen en om hun te verbieden deel te nemen aan de demonstratie of tegendemonstratie. Ook antifascistische tegenprotesten worden bemoeilijkt door een uitgebreid verbod op verstoringen. Uniforme kleding, zoals bijvoorbeeld het geval is in de klimaatrechtvaardigheidsbeweging als onderdeel van de meningsuiting kan worden gecriminaliseerd met het zogenaamde verbod op militantisme. Progressieve ideeën, zoals bijv. de afschaffing van het vermommingsverbodof een onafhankelijke observatie van politie-operaties zijn niet in het ontwerp te vinden. Ook centrale pricipes an de constitutionele jurisprudentiezijn niet opgenomen: bijvoorbeeld een de-escalatie eis, het toestaan van tegen-protesten binnen gehoorsafstand en zicht, en de verplichting voor civiele politieagenten om zich bekend te maken. De hele tekst van de wet ademt wantrouwen tegen burgers die van hun vrijheid van vergadering gebruik maken.

Wat vrijheid van vergadering in de praktijk betekent, daar hebben100.000 demonstranten in 1981 voor gevochten tijdens de protesten tegen de kerncentrale van Brokdorf. en deze vervolgens voor het Federale Constitutionele Hof doorgezet. Het Constitutionele Hof beschreef in zijn baanbrekende Brokdorf-besluit vergaderingen als „een stukje oorspronkelijk ongetemde directe democratie, die geschikt is om het politieke bedrijf te behoeden voor verstarring in  een drukke routine“. 40 jaar later legt de landsregering van NRW de bijl aan deze principes en versterkt zo de maatschappelijke verschuiving naar rechts. Het ontwerp is een aanval op de democratie, -dus op ons allemaal!  Ondanks alle verschillen in onze opvattingen, strategieën en actievormen zullen we ons daar gemeenschappelijk tegen verzetten!